Blog

Større selvværd kontra større selvtillid

6. august 2012

”Hvordan kan det være, at jeg har hørt, at et større selvværd forbindes direkte med større lykke, og at større selvtillid ikke gør?” Sådan blev jeg spurgt af en kunde forleden dag.

For at belyse spørgsmålet, har jeg her lavet en liste indeholdende eksempler på, hvad et større selvværd vil give dig:

-en større rummelighed og accept over for andre mennesker med andre holdninger

-en øget mulighed for ikke at lade dig påvirke af andres syn på dig og kritik af dine valg

-ro og balance, fordi du ved, at du er lige præcis, som du skal være

-overskud til at være noget for andre uden, at du glemmer dig selv

-mulighed for at være et livsstærkt forbillede for dine børn

-mulighed for at foretage valg ud fra din Kerne, så du vil opnå større meningsfuldhed

-kærlighed til dig selv, så du også føler dig berettiget til at modtage andres kærlighed

-evne til at lytte til dig selv og ikke lade Muren omkring din Kerne forhindre dig i autencitet

-en følelse af frihed til at være dig

 

Hvad giver en større selvtillid dig?

Efter min opfattelse giver større selvtillid dig mulighed for udadtil at virke kontrolleret, selvsikker og stærk. Du vil derfor kunne nå rigtig langt set ud fra de af samfundet/sociale relationer foreskrevet succeskriterier.

Selvtillid medfører dog ikke automatisk et stort selvværd.

Selvtillid kan faktisk være et skjold mod omverdenen, der dækker over et lille selvværd. Hos en sådan person kan den higen efter de omgivende relationers anerkendelse af det, han præsterer være så stor, at han til stadighed undergraver sin egen Kerne –altså sjæl, hjerte og værdier.

Selvfølgelig kan en person med stor selvtillid sagtens have et stort selvværd og omvendt, men begreberne følges ikke automatisk ad.

Et kortfattet og noget firkantet svar på min kundes spørgsmål må derfor være, at selvværd opbygges gennem anerkendelse af sig selv, og selvtillid opbygges gennem gentagen anerkendelse udefra.

Da den ægte inderlige lykke findes i accepten og anerkendelsen af sig selv og ikke i oplevelsen af at blive accepteret og anerkendt af andre, er det altså et større selvværd, der forbindes med et lykkeligere liv.

You Might Also Like