Gratis e-bog

Den gratis E-bog:“Frihed til at være dig!” kan inspirere dig til mere glæde i hverdagen.

Hent den HER

Eller læs ganske kort her:
Jeg forestiller mig, at du fødes med en Kerne indeholdende din identitet. Identiteten består af værdier, latente evner og hjerte. Kernen forbliver den samme hele dit liv. 

Gennem barndom og opvækst bygges en Tillært Livsmanual rundt om Kernen. Den Tillærte Livsmanual består af normer, uskrevne regler, overbevisninger om dig selv og din omverden; opfattelse af, hvad der er “rigtigt”, og hvad der er “forkert” samt, hvad du er “nødt til”, “bør”, “skal”, “kan” og “ikke kan”. Alt sammen noget du tillærer gennem opdragelse, erfaringer, kultur og medier.

Helt ubevidst måler og vurderer du dig op op mod, dét du har tillært dig som værende “rigtigt”, “perfekt” og dit miljøs succeskriterier. Det kan tit gøre, at du ikke føler dig “god nok” og dette bebrejder du dig selv og forårsager et lavt selvværd.

Bliver Muren så tyk og robust, at din Kerne slet ikke kan bryde igennem den og blive hørt og mærket af dig, kan du opleve frustration, lavt selvværd og meningsløshed, og du kan let bare lade dig styre af, hvad andre forventer af dig.

Bogen henvender sig især til dig, der ønsker at bryde ud af din Tillærte Livsmanual, sætte dig selv fri og dermed skabe mulighed for at leve ud fra “dit sande jeg” -og at elske at være lige netop dig!

Altså finde ud af, mærke og anerkende dig selv.

Hent den gratis e-bog “Frihed til at være dig!”  HER

 Se kort (3 1/2 min.) video om konceptet her

 

Se længere (16 min.) version her