Blog

Vend din svaghed til din styrke

31. maj 2011

Kan det virkeligt være rigtigt, at nogle mennesker kan gå gennem livet med en særlig evne, der af dem selv opfattes som et forstyrrende element??

Er du ét af de mennesker, der har en særlig veludviklet evne til at mærke, hvad andre mennesker føler? Kan du bare ved at træde ind i et rum fornemme stemningen? Og kan du efter første øjekast kategorisere et andet menneskes sindstilstand? Eller måske næsten føle andres smerte? Og kan du til tider føle dig svag, fordi du er så let påvirkelig?

Det kan være enormt belastende for dig hele tiden at udsætte dig selv for ydre påvirkninger, som du ikke kan skærme sig mod. Evnen til at føle kan så at sige ikke sættes på pause lige meget, hvor ihærdigt du forsøger. Det kan derfor for dig let opfattes som en hæmsko både i privatlivet og arbejdslivet, da du hele tiden bliver forstyrret af alle de udefra kommende signaler. Du bruger på den måde oceaner af energi på at holde din hyperfølsomhed i skak, så hverdagen kan glide bare nogenlunde uforstyrret. Denne energi kan dog bruges meget mere værdiskabende, hvis du i stedet for at forsøge at holde følsomheden nede, vælger at bruge den aktivt og endda udvikler den. På den måde vil du kunne vende det, du hidtil har anset som en svaghed i dig, fordi den forstyrrede dit liv, til en styrke! I vores samfund, hvor alt af værdi tilsyneladende kan vejes og måles, kan det være svært at anse en så diffus egenskab som hyperfølsomhed som værende af særlig stor værdi. Hvad kan den dog bidrage med på bundlinjen, vil mange nok tænke.

Her til kan jeg kun sige, at den kan bidrage med særdeles meget på bundlinjen og ikke mindst på den menneskelige ”bundlinje”.

Forestil dig, at du kan begynde at benytte dig af din særlige evne både professionelt og privat. Du vil kunne bidrage med udvikling af såvel virksomheder som medmennesker gennem din store empatiske evne, forståelse for gruppedynamik, forståelse for følelsesmæssige reaktioner hos medarbejdere og kollegaer, omsorgsarbejde med patienter, klienter, stressramte og ikke mindst hos dine egne nærmeste etc. Netop nu er mindfulness den aller hotteste trend helt op på topleder niveau. Her kan din evne række rigtig langt. Der er masser af muligheder. Det vigtigste er dog det første skridt, du tager, hvor du anerkender din svaghed som værende en uvurderlig styrke. Du skal ikke bare ”lære at leve med den” eller nøjes med at ”acceptere” den. Du skal lære at elske den og gøre den til din vigtigste kompetence. Din absolutte styrke!    

Når du er nået frem til denne anerkendelse, kan du finde din helt rette hylde rent professionelt, så du i dine arbejdsopgaver gør brug af og får mulighed for at udvikle netop din unikke evne.

 

Coach København | Emilie Krogh

You Might Also Like

  • Alette 1. juni 2011 at 14:36

    Tak for en rigtig fin blog. Du rammer lige ind i noget jeg gik og baksede med i mange år og lige som du også skriver kunne jeg ikke rigtig finde ud af hvordan jeg skulle få bugt med den. Først da jeg accepterede at det var en del af den jeg er, kunne jeg vende det til noget positivt og bruge det aktivt i mit job som foredragsholder og vejleder. Jeg ved præcist hvilke knapper jeg skal trykke på for at få en rigtig god og tillidsfuld stemning i lokalet. Det er guld værd!